Jean Pierre Garnier

Físic i autor de la teoría del desdoblament del temps (The Doubling Theory).

Un bon alumne que espera amb impaciència la seva majoria d’edat per fer cinema i teatre, doncs el seu pare li prohibeix i l’orienta cap a uns estudis més científics. És admés a la “Centrale”, una prestigiosa escola per a la formació de líders científics del futur, però renuncia degut a que arriba a la majoria d’edat i això li obre les portes de la llibertat. Malgrat tot, influenciat per la gent més propera, acepta iniciar una llicenciatura en física, i tant els professors com el degà de la universitat de Poitiers es fixen amb ell i el degà li demana que treballi al seu laboratori.

Des de 1996 Jean Pierre Garnier Malet s’esforça a donar a conèixer la seva teoria al públic per les seves nombroses i importants aplicacions i més especialment: l’anticipació , l’instint i la intuïció vinculats amb el principi vital del desdoblament del temps. No pertanyent a cap laboratori d’investigació, havent sobrepassat amb escreix l’edat de la jubilació, no disposa de cap ajuda mediàtica , ni ajudes habituals de laboratoris als seus investigadors.