Mediador, coach i consultor nacional i internacional en resolució pacífica de conflictes. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes (Universitat Ramón Llull). Llicenciat en Dret (UB). Advocat acreditat davant de la Cort Penal Internacional. Objector de consciencia al servei militar obligatori.

Des de 2001 és representant legal de les famílies de les víctimes catalanes i españoles a Rwanda i RD Congo, en especial de l’enfermera manresana Flors Sirera, en el procés de justicia universal davant els tribunals espanyols; des de 2004 és co-facilitador responsable del procés internacional de Diàleg Intra-Ruandès (DIR).
Format en espiritualitats i meditació amb mestres d’Europa, Amèrica i Àsia, i reconegut com Gadugi segons les ensenyances nativo-americanes Cherokees (Sunray Meditation Society). Imparteix cursos i formació en mediació, meditació, gestió pacífica de conflictes i drets humans a diverses universitats nacionals i internacionals, entre altres: professor del “Postgrau en cultura de pau, Cohesió social i diàleg Intercultural” (Universitat de Barcelona); professor visitant de Rutgers University (EEUU); Co-director de æquitas-centre de mediació. Ha estat director del Memorial Democràtic de Catalunya del 2011 al 2016.
Menció especial en el Premi de Drets Humans 2009 de l’Oficina de Pau i Drets Humans de la Generalitat de Catalunya.1er. Premi “X Aniversari Associació Catalana per al Desenvolupament de la Mediació i l’Arbitratge (ACDMA)”, 2004 amb la investigació “Mediació en Conflictes: cap a un bumerang harmònic”. Premi “Valors” de l’Advocacia Catalana 2015. Ha publicat llibres, i assaigs en matèria de mediació, meditació, espiritualitat i resolució pacífica de conflictes, del que destaca “Com el salmó dins l’aigua” (Editorial Pages, i Editorial Milenio). És vice-president de la Casa de l’Ésser. I director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU.