Maria Rodó Zárate (Manresa, 1986) és activista feminista i investigadora a la Universitat Oberta de Catalunya.

Doctora en Geografia, la seva recerca es centra en l’estudi de les desigualtats socials des d’una perspectiva emocional i espacial que tingui en compte diferents formes de discriminació com el gènere, l’orientació sexual, l’origen, l’edat, la nacionalitat o la classe social. Ha fet estades de recerca als Estats Units, Brasil i Irlanda i ha desenvolupat noves metodologies per poder analitzar i visualitzar les diferents formes d’injustícia que es donen en la vida quotidiana.