Imatge de perfil

Esteve Pintó
Esteve PintóEmpresari sector energies renovables

Unes pinzellades de mi

Des de 1980 que vaig iniciar la meva activitat professional a Elèctrica Pintó, empresa familiar dedicada al muntatge de bombes electrohidràuliques, la capacitat per desenvolupar projectes vinculats al món de l’aigua i l’energia no ha parat. Sempre apostant per la innovació i l’eficàcia a l’hora de dur-los a terme, i gràcies a una forta implicació familiar, hem fet créixer el grup Aquacenter, un grup d’empreses especialitzades en el sector de les perforacions verticals  per la captació d’aigües subterrànies i perforació horitzontal dirigida amb Catalana de Perforacions, de les energies renovables amb Domini Ambiental, o del desenvolupament i comercialització de sistemes de monitorització d’energia i consums energètics amb Webdom Labs, l’empresa més jove.

Vinculat al territori mitjançant entitats compromeses amb les persones i les empreses, intento aportar valor amb un esperit de diàleg i de treball en equip.

Vinculat al territori mitjançant entitats compromeses amb les persones i les empreses, intento aportar valor amb un esperit de diàleg i de treball en equip.

Esteve Pintó Empresari del sector d’energies renovables